Palvelut

Uudis-saneeraus ja huoltotyöt

Kaik­ki put­ki­työt pie­nis­tä huol­to­työs­tä aina isom­paan pro­jek­tiin ammat­ti­tai­dol­la ja aika­tau­lus­sa niin yri­tyk­sil­le, kuin yksi­tyi­sil­le tilaajille

Tuotteet

Käyt­tä­mäm­me tuot­teet ovat pää­osin suo­ma­lai­sia, tuo­te­ser­ti­fi­kaa­tin omaa­via LVI-tarvikkeita.
Täs­sä Put­ki­töi­him­me liit­ty­viä tuot­tei­ta sekä lin­kit hei­dän internet-sivuilleen:

Ido | www.idokylpyhuone.fi

Lvi-Dahl | www.lvi-dahl.fi

Oras | www.oras.com

Upo­nor | www.uponor.fi

Val­lox | www.vallox.fi

Lin­dab | www.lindab.fi

Ahl­sell | www.ahlsell.fi

Onni­nen | www.onninen.fi

Onko putket hajalla? Me autamme.